ЕКУС ООД е дружество с ограничена отговорност регистрирано в град София през Май 1995 година в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Основната дейност на дружеството е: одит, счетоводни услуги и консултации, данъчни и финансови консултации, правни консултации и услуги.

Дружеството извършва и други дейности, разрешени от Българските закони.

Дружеството е регистрирано одиторско предприятие, номер 042 от списъка на Института на дипломираните експерт-счетоводители. 

Нашите фирмени ценности, включват:

  • почтеност, откритост и честност;
  • воля за успех;
  • уважение към хората и закона;
  • последователност и постоянство в нашите действия.

Устремени и мотивирани сме да постигнем най-добрите решения за нашите клиенти. В нашата работа целим да сме справедливи, коректни и професионални.София 1142 бул. “Фритьоф Нансен” 5 Т/Ф : 02 9895 202; М: 0888 250 373

Виж на картата